Exclusief
Vederlicht
Veelzijdig en Stabiel

Knevel kanobouw, Bussum.  K.Knevel, Oranjepark 30, Bussum.  Email: kknevel@kpnplanet.nl, Tel 035-6931772
De kano waar je op hebt gewacht!
De Watersnip-S is uitgerust met een "Outrigger": Een juk met twee drijvers, gepositioneerd aan de achterzijde van de kano.

Deze drijvers zorgen voor meer stabiliteit.

Als je op het zadeltje zit moeten de drijvers 0,5 cm. boven het wateroppervlak blijven. Zij leveren pas bij een hellingshoek van meer dan 3 graden een positieve bijdrage aan de stabiliteit.

Gezeten in het stoeltje, in aktieve zit, het bovenlichaam iets naar voren gebogen, raken de drijvers net het wateroppervlak en verhogen direct de aanvangsstabiltiteit.
Dit komt omdat in deze zitpositie het zwaartepunt iets meer naar achteren is ligt.

Verschuif je het zwaartepunt nog meer naar achteren, door ontspannen achterover te leunen in het stoeltje, of door het stoeltje meer naar achteren te verschuiven, dan neemt de invloed van de drijvers op de stabiliteit toe.

Je kunt dus de stabititeit aanpassen aan je wensen: In rust, tijdens fotograferen, vogels spotten of vissen zul je deze extra stabiliteit zeker op prijs stellen.

Onderstaande stabiliteitscurve bij hellingen van 0 tot 30 graden, zonder en met drijvers, geeft de situatie weer van de kano met aan boord een persoon met een lengte van 1.83 m. en een gewicht van 80 kg., gezeten in het stoeltje. Bij 30 graden helling loopt het water over de rand en zal de kano kapseizen.
Ik noem hier de lengte en het gewicht van de kanovaarder vanwege hun invloed op de stabiliteit.
De lengte is van invloed op de hoogte van het zwaartepunt van kano, uitrusting en kanovaarder tezamen.
Hoe hoger, hoe minder stabiel. Het gewicht van de persoon heeft niet alleen invloed op de hoogte van het gezamenlijke zwaartepunt, maar bepaald ook hoe diep de kano in het water steekt. En dat heeft weer grote invloed op de mate van verschuiving van het drukkingspunt bij het toenemen van de hellingshoek. Want deze verschuiving wordt bepaald door de vorm van het onderwaterschip, en die wijzigt bij het toenemen van de diepgang.
Mijn kleindochter, die een gewicht heeft van 60 kg en 1.60 m. lang is, heeft geen enkele behoefte aan meer stabiliteit.

De outrigger levert een stabiliteiswinst van 15 - 25%. Het meest bij kleine hellingshoeken. Dit wordt ervaren als een   duidelijk verbetering van de aanvangsstabiliteit.
Houten kano type Watersnip-S: met outrigger.